ikona kosza na śmieci
AKTUALNOŚCI

KOSZE

Z uwagi na ogromne problemy z wywozem śmieci z zbiorczego kontenera, 
kosze na stawach zostaną na pewien przejściowy czas usunięte.

Kontener zbiorczy po opróżnieniu zostanie zamknięty tak aby 
uniemożliwić podrzucanie odpadów i śmieci 
niepochodzących z terenu Parku.

*Apelujemy do członków Towarzystwa Ekologicznego o zabieranie swoich 
odpadów i śmieci ze sobą i nie pozostawiania ich na terenie Parku.

Sprzątanie swojego stanowiska przed i po wędkowaniu,
należy do obowiązków członków TE.