AKTUALNOŚCI

REGULAMIN KORZYSTANIA Z ŁÓDEK ZANĘTOWYCH

na wodach Towarzystwa Ekologicznego „Ziemi Leśnickiej” w Leśnicy

 

Zapraszamy do zapoznania się z wytycznymi Towarzystwa

 1. Podczas wędkowania na wodach Towarzystwa dopuszcza się korzystanie z łódek zdalnie
  sterowanych wyłącznie dla członków Towarzystwa.
 2. Zabrania się korzystania z łódek zdalnie sterowanych Osobom wędkującym na wodach
  Towarzystwa a niebędącym członkami Towarzystwa.
 3. Łódką zdalnie sterowaną można wyłącznie wywozić zanętę oraz zestawy wędkarskie
  z przynętami.
 4. Korzystający z łódki można nią wypływać i wywozić zanętę oraz zestawy wędkarskie
  nie przekraczając środka stawu; jego osi (np. staw Duży); środka, osi jego części przy
  nieregularnym kształcie stawu (np. staw Pomostowy, Derej) lecz nie dalej niż
  50 m od zajmowanego stanowiska wędkarskiego.
 5. Wywozić zanętę oraz zestawy wędkarskie można wyłącznie prostopadle od zajmowanego
  stanowiska wędkarskiego i wyłącznie w jego obrębie.
 6. Zabrania się wywożenia zanęty i zestawów wędkarskich pod przeciwległe brzegi oraz pod
  brzegi przyległe do zajmowanego stanowiska.
 7. Należy surowo przestrzegać zasady nie wpływania w łowisko innych wędkarzy. W przypadku
  konfliktu, poplątania zestawów i w wyniku tego konieczności zerwania splątanych zestawów
  wędkarskich przyjmuje się zasadę że to osoba wywożąca zestawy łódką ponosi konsekwencje i
  ewentualne koszty wynikłe z strat powstałych w takim zdarzeniu.
 8. Za nieprzestrzeganie któregokolwiek z powyższych punktów niniejszego regulaminu stosuje się
  karę zawieszenia w prawach członka Towarzystwa Ekologicznego „Ziemi Leśnickiej” w Leśnicy
  na okres 30 dni. W dalszym ciągu stosuje się zapisy Regulaminu postepowania dyscyplinarnego
  Członków Towarzystwa.