ikona kosza na śmieci
AKTUALNOŚCI

Kosze i zachowanie czystości w Parku

Z uwagi na ogromne problemy z wywozem śmieci z zbiorczego kontenera, apelujemy do członków Towarzystwa Ekologicznego, wędkarzy jak i użytkowników Parku Wiejskiego Raszowa

o zabieranie swoich śmieci ze sobą do koszów w miejscach zamieszkania oraz nie pozostawianie ich na terenie Parku…

Pamiętajmy 🙂 również o obowiązujących zasadach o zachowaniu czystości w okolicach swojego stanowiska przed i po wędkowaniu,
co należy do również do obowiązków członków jak i korzystających z Parku „TEZL”.