AKTUALNOŚCI

WALNE ZGROMADZENIE w 2022 r.

PORZĄDEK WALNEGO ZGROMADZENIA SPRAWOZDAWCZEGO – WYBORCZEGO
CZŁONKÓW TOWARZYSTWA EKOLOGICZNEGO „ZIEMI LEŚNICKIEJ” W LESŃICY

Zebranie odbędzie się w dniu 19.03.2022 r.

w Klubie Wiejskim w Raszowej, ul. Góry Św. Anny 127


I termin – godz. 9:30
II termin – godz. 9:45 

 1. Sprawdzenie kworum.
 2. Otwarcie Zgromadzenia.
 3. Uczczenie minutą ciszy zmarłych członków Towarzystwa.
 4. Wybór przewodniczącego i sekretarza Zgromadzenia (głosowanie jawne).
 5. Wybór komisji skrutacyjnej (głosowanie jawne).
 6. Przekazanie prowadzenia Zgromadzenia przewodniczącemu.
 7. Przedstawienie projektu porządku Zgromadzenia oraz podjęcie Uchwały o jego przyjęciu (głosowanie jawne).
 8. Wręczenie nagród w kwalifikacji Grand Prix za 2021r.
 9. Odczytanie sprawozdań władz Towarzystwa:
  • Sprawozdanie z działalności Zarządu Towarzystwa „Z.L.” za 2021r. (Prezes Zarządu).
  • Sprawozdanie z wykonanych zarybień oraz zawodów wędkarskich w 2021r. (v-ce Prezes).
  • Sprawozdanie finansowe przewodniczącego Komisji Rewizyjnej za 2021r.
 10. Udzieleniem absolutorium Zarządowi Towarzystwa „Z.L.” (głosowanie jawne).
 11. Wybory (głosowanie jawne).
  Wybory Zarządu, organów Towarzystwa oraz ogłoszenie wyników
 12. Przedstawienie Planu pracy Towarzystwa na 2022r. oraz jego przyjęcie (głosowanie jawne).
  13. Dyskusja i wnioski.
  14. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.