Zawody Wędkarskie IKONA
AKTUALNOŚCI,  ZAWODY

ZAWODY KARPIOWE 3 DNIOWE

ZAPRASZAMY NA ZAWODY TE „ZL” KARPIOWE 3 DNIOWE

Zapraszamy członków towarzystwa do udziału w zawodach wędkarskich KARPIOWYCH.
Zawody odbędą się na akwenie ZA DROGĄ „DUŻY”

Zawody Wędkarskie IKONA

REGULAMIN ZAWODÓW

KARPIOWYCH

Czas trwania zawodów od 17.06.2022r. od godz. 16:45 
do 19.06.2022r. do godz. 17:00

REGULAMIN ZAWODÓW KARPIOWYCH

 1. Zawody mają charakter towarzyski. Wpisowe na zawody wynosi 20zł.
 2. Zawodnicy zobowiązani są do umieszczenia swoich zestawów w łowisku wewnątrz swojego
  stanowiska.
  Sondowanie dna łowiska, zanęcanie oraz łowienie jest dozwolone jedynie z brzegu. Nęcić można przy pomocy rury wyrzutowej, procy, rakiety i modeli zdalnie sterowanych zgodnie
  z regulaminem ich stosowania.
 3. Zawodnicy w celu oznakowania łowiska mogą używać wędek z markerami.
 4. Każdy zawodnik łowi łącznie na 2 wędki. W czasie trwania zawodów na stanowisku musi być cały
  czas zawodnik. Dozwolone są wszystkie metody połowu pozwalające na złowienie ryb liczonych do
  klasyfikacji.
 5. Dozwolone są wszystkie zanęty i przynęty dopuszczone w Regulaminie. Ryby należy holować
  i podbierać z brzegu. Podbierać można jedynie podbierakiem. Ryba po podebraniu musi być odhaczana na macie do odhaczania.
  Do czasu nadejścia sędziego, ryba musi być przetrzymywana w wodzie, w worku karpiowym.
 6. Jedynie zawodnicy mogą holować i podbierać rybę. Natychmiast po zważeniu i ewentualnym
  sfotografowaniu, ryba musi być ostrożnie wypuszczona do wody.
 7. Do klasyfikacji liczone będą karpie, amury od 3 kg.
 8. W klasyfikacji liczy się największa waga trzech największych ryb złowionych podczas zawodów przez zawodnika. W razie takich samych wyników, wyżej uplasuje się zawodnik, który złowił więcej ryb, a w dalszej kolejności, który złowił największą sztukę.
 9. W razie niesprzyjających warunków pogodowych lub innych nagłych zdarzeń, organizatorzy mogą
  przerwać, lub wcześniej zakończyć zawody. W ostatnim przypadku, klasyfikacja generalna liczona
  będzie według stanu w momencie przerwania imprezy.
 10. Przez cały czas trwania zawodów zabronione jest zawodnikom i innym osobom poruszanie się
  samochodami drogami wzdłuż stanowisk
  .
 11. Zawody odbędą się od 17 do 19 czerwca na akwenie Duży. Zbiórka przed zawodami 17 czerwca
  16:45, rozpoczęcie zawodów 17:00, zakończenie zawodów 19 czerwca 17:00
  . Po zakończeniu
  zawodów nastąpi rozdanie nagród. Zwycięzca otrzyma w ramach nagrody całą kwotę zebraną z
  wpisowego.
 12. Wszelkie inne nie ujęte regulaminem kwestie i sprawy sporne podczas trwania zawodów
  rozpatruje i rozstrzyga organizator zawodów.

Organizator zawodów
SOBIESŁAW METZGIER
Tel. 692443799