HISTORIA PARKU W RASZOWEJ

HISTORIA KLUBU WĘDKARSKIEGO I PARKU RASZOWA

fot. Piotr Peljan

Teren obecnego Parku Raszowa do 1990r. był terenem eksploatacji kruszywa przez OZEK Opole. Po rekultywacji powstało 8 oddzielnych zbiorników wodnych o różnej powierzchni, wygląd terenu obecnego Parku przypominał krajobraz księżycowy. W roku 1990 część terenu z akwenami „Trójkąt”, „Oczko” i „Zarośnięty” przeszła w administrację Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Leśnicy. W roku 1990 w ramach R S P Leśnica zarybiono te akweny 122 sztukami kroczka karpia.

W 01.05.1991 r. z inicjatywy Waleriana Janiszewskiego, Leszka Marczewskiego, Mirosława Zdunka i Andrzeja Jęczmienny zwołano  zebranie, na którym powołano  do życia Klub Wędkarski przy R S P Leśnica. Pierwszym Przewodniczącym Klubu został kolega Leszek Marczewski, Skarbnikiem Walerian Janiszewski a Sekretarzem Mirosław Zdunek. Na zebraniu tym uchwalono wymiary ochronne, limity połowu ryb, wysokość składek członkowskich oraz pierwszy Regulamin Klubu Wędkarskiego przy R S P  Leśnica. W tymże roku Klub pozyskał akweny „Pomosty”, „Elka” i „ Derej”.

W 1993 roku po przejęciu terenu przez Gminę Leśnicę uchwałą Rady Miejskiej Leśnicy  z dnia 31.05.1993r. utworzono Park Raszowa  a Klub stał się sekcją wędkarską przy Leśnickim Ośrodku Kultury i Rekreacji w Leśnicy. W 1997 roku Klub pozyskał akwen „Dziadek” i „Za drogą”

Po zakończeniu współpracy z L.O.K. i R. w Leśnicy, w 1999 roku Klub przeszedł bezpośrednio pod Urząd Miejski w Leśnicy  i zmienił nazwę na Leśnicki Klub Ekologiczno Rekreacyjny „Park Raszowa”.

W dniu 16.03.2009r. odbyło się zebranie założycielskie Towarzystwa Ekologicznego „Ziemi Leśnickiej”, na którym  wybrano władze Towarzystwa, opracowano Statut  i przygotowano materiały do rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Po rejestracji  Towarzystwa Ekologicznego „Ziemi Leśnickiej” w Krajowym Rejestrze Sądowym, na podstawie porozumienia z Gminą Leśnica, Towarzystwo stało się administratorem Parku Raszowa.  W ramach działalności Towarzystwa działa prężnie sekcja wędkarska, opiekująca się akwenami „Za drogą”, „Elka”, „Pomosty”, „Dziadek”, „Derej” i „Trójkąt”.
Przez cały okres działalności Klubu i Towarzystwa prowadzone były i są intensywne zarybiania akwenów rodzimymi gatunkami ryb, prace zalesieniowe, utrzymanie dróg oraz  utrzymanie czystości na terenie w Parku Raszowa, czego efekty są dziś widoczne.

Od początku działalności prowadzono działalność sportową organizując corocznie dla członków cały cykl zawodów wędkarskich.
Klub a obecnie Towarzystwo, jest corocznie współorganizatorem imprez odbywających się na terenie Parku Raszowa m. in. Mistrzostw Województwa Opolskiego w Wędkarstwie Spławikowym Szkół Integracyjnych i Specjalnych „Szuwarek”, Dzień Dziecka połączony z edukacją ekologiczną oraz innych szkolnych imprez sportowo-rekreacyjnych.

Oprac: A. Jęczmienny