INTEGRACJA DZIECI EUROPY

W ramach realizacji programu „Integracji Dzieci Europy” – odbyło się spotkanie dzieci szkół podstawowych Gminy Leśnica i miejscowości partnerskiej Crostwitz w Niemczech”

W dniu 16.06.2011 w ramach tego programu zorganizowano w Parku Raszowa piknik przy współudziale Towarzystwa Ekologicznego „Ziemi Leśnickiej”.

W ramach edukacji ekologicznej zapoznano dzieci z historią Parku Raszowa oraz chronionymi w nim przedstawicielami fauny, ichtiofauny. Następnie odbył się mecz międzypaństwowy w piłkę nożną, który zasłużenie wygrali Goście. Na zakończenie pikniku było coś dla ciała, pyszny kołocz z jabłkami, kiełbaski z grilla i napoje.

Oprac. i foto: A. Jęczmienny