OCHRONA PRZYRODY

W ramach ochrony przyrody prowadzona jest akcja dokarmiania zimowego ptaków w parku. Zostały zakupione za klubowe pieniądze ziarna i inne produkty do dokarmiania ptaków. Zostały wykonane karmniki i jeden raz w tygodniu uzupełniana jest ich zawartość.