fisherman, fishing, silhouette-4985711.jpg

REGULAMIN DLA WĘDKARZY WYKUPUJĄCYCH ZEZWOLENIA JEDNORAZOWE

 1. Dla wędkarzy wykupujących Jednorazowe Zezwolenia dostępny do wędkowania jest akwen Towarzystwa „Duży” złów i wypuść.
 2. Wędkować można wyłącznie podczas stałej obecności i pod nieprzerwanym nadzorem Członka Towarzystwa. Na zezwoleniu musi być wpisane imię i nazwisko Członka Towarzystwa prowadzącego w/w nadzór. Brak na akwenie Członka prowadzącego nadzór powoduje konieczność zakończenia
  wędkowania i natychmiastowego opuszczenia akwenu przez osobę wykupującą Jednorazowe Zezwolenie. Wszelka odpowiedzialność i konsekwencje za nieprzestrzeganie zasad i regulaminów przez osobę wykupującą Jednorazowe Zezwolenie spada na Członka prowadzącego nadzór.
 3. Wędkować można na dwie wędki gruntowe, stosując metodę spinningową lub muchową na jedną wędkę.
 4. Dopuszcza się stosowania wszystkich przynęt za wyjątkiem ikry ryb, roślin i zwierząt chronionych.
 5. Dopuszcza się nęcenie ryb tylko ziarnami zbóż, kulkami proteinowymi i gotowymi zanętami wędkarskimi.
 6. Wędkowanie z środków pływających i z wysp jest zabronione.
 7. Wędkarz wykupujący Jednorazowe Zezwolenie ma prawo wjazdu na stanowisko wędkarskie tylko jednym pojazdem o numerze rejestracyjnym zgodnym z wpisanym w Zezwoleniu. Inne pojazdy nie mają prawa wjazdu na akweny Towarzystwa.
 8. Wszystkie złowione ryby należy wypuścić do wody niezwłocznie po złowieniu z zachowaniem niezbędnej staranności i dbałości o stan ryby.
 9. Każdy wędkarz na stanowisku ma obowiązek posiadać: podbierak, odkażacz ran oraz matę karpiową, na której bezwzględnie po wyjęciu z wody ryby musi być położona celem wypięcia haczyka.
 10. Na terenie Parku Raszowa nie wolno niszczyć drzew, krzewów oraz przyległych do niego kultur rolnych i zmieniać linii brzegowej akwenów.
 11. Osoby wędkujące na akwenach Towarzystwa mają obowiązek poddania się kontroli prowadzonej przez innego Członka Towarzystwa i Policję. Na żądanie kontrolujących wędkarz ma obowiązek: okazać Zezwolenie, Kartę Wędkarską, sprzęt wędkarski, złowione ryby i przynęty.
 12. Nie stosowanie się do jakiegokolwiek z powyższych punktów Regulaminu powoduje obowiązek natychmiastowego opuszczenia akwenu Towarzystwa oraz brak możliwości ponownego wykupienia Zezwolenia.