WYMIARY I OKRESY OCHRONNE RYB

Na akwenach Towarzystwa obowiązują następujące wymiary ochronne ryb:

 • płoć, ukleja, jazgarz, sumik karłowaty, kiełb – bez wymiaru
 • wzdręga – 15 cm
 • kleń, jaź, okoń, karaś srebrzysty – 25 cm
 • pstrąg, karaś złocisty, leszcz – 30 cm
 • lin – 35 cm
 • karp – 40-60 cm
 • tołpyga – 50 cm
 • szczupak, sandacz – 55 cm
 • węgorz – 70 cm
 • sum, amur – 80 cm
 • różanka, koza, śliz, piskorz – całkowita ochrona

Karpie powyżej 60 cm należy wypuścić do wody z zachowaniem niezbędnej staranności i dbałości o stan ryby.

Wymiar ochronny wyznacza się mierząc rybę od początku głowy do najdalszego krańca płetwy ogonowej.

Na akwenach Towarzystwa obowiązują następujące limity ilościowe połowów:

 • karp, szczupak, sandacz, amur, węgorz – 2 szt na dobę
 • tołpyga, jaź, lin, karaś złocisty, okoń – 3 szt na dobę
 • leszcz – 4 szt na dobę
 • pstrąg, sum – 1 szt na dobę
 1. Łączna ilość złowionych gatunków ryb wyżej wymienionych nie może być większa jak 6 szt. łącznie w ciągu doby.
 2. Łączna ilość złowionych gatunków ryb wyżej nie wymienionych za wyjątkiem sumika karłowatego którego limit wagowy nie dotyczy, nie może przekroczyć 2 kg w ciągu doby.

Na akwenach Towarzystwa obowiązują następujące okresy ochronne ryb:

 • Szczupak – od 1 stycznia do 30 kwietnia
 • Sandacz – od 1 stycznia do 31 maja
 • Sum – od 1 stycznia do 30 czerwca
 • Karp – od momentu zarybienia do ostatniej soboty marca, na akwenach określonych przez Zarząd Towarzystwa
 • Węgorz – od 15 czerwca do 15 lipca
 1. Jeżeli pierwszy lub ostatni dzień okresu ochronnego dla określonego gatunku przypada w dzień świąteczny lub ustawowo wolny od pracy, okres ulega skrócenia o ten dzień.
 2. Zarząd Towarzystwa może wyłączyć akwen wodny z połowu poszczególnych gatunków ryb lub wprowadzić całkowity zakaz połowu na nim.